“Gerkonių Elevatorius”
 
 
Dievas mums davė orą, vandenį ir
žemę.
Būkime jam dėkingi ir džiaukimės, kad galime matyti savo darbo vaisius.

Ignas